La iniciativa Essencial, de l’Agència de Qualitat i Avaluació Sanitàries de Catalunya (AQuAS) ha publicat la recomanació sobre:

“En dones amb cistitis aguda no complicada, no es recomana el tractament amb fluoroquinolones ni l’associació amoxicil·lina/àcid clavulànic com a primera opció”.

 

  • En les dones adultes, la majoria de les cistitis agudes no complicades són causades per Escherichia coli, causant de més del 75% de les infeccions.
  • Tractar les cistitis agudes no complicades amb fluoroquinolones o amoxicil·lina/àcid clavulànic no està indicat com a primera opció, ja que tenen major risc de generar resistències antimicrobianes que els antibiòtics de primera elecció (fosfomicina o nitrofurantoïna).
  • L’abril de 2023, 33.116 (22,7%) dones amb cistitis aguda no complicada van ser tractades amb un antibiòtic diferent dels de primera elecció.