Des de la iniciativa Essencial, de l’Agència de Qualitat i Avaluació Sanitàries de Catalunya (AQuAS) del Departament de Salut, s’ha publicat la recomanació per a professionals i fitxa per a pacients sobre:

“En persones adultes amb insomni, no es recomana el tractament rutinari amb benzodiazepines ni fàrmacs Z, en la qual trobareu una síntesi de les guies de pràctica clínica i l’evidència científica més actual.”

  • Un 20% de persones del nostre entorn manifesta episodis d’insomni i, en majors de 65 anys, aquest percentatge se situa al voltant del 40-50 %.
  • No es recomana la prescripció rutinària de benzodiazepines o fàrmacs Z per al tractament de l’insomni, ja que la seva relació risc/benefici és desfavorable. Els benzodiazepínics causen sedació, mareig, rebrot de l’insomni, tolerància i dependència i presenten un potencial risc d’abús. En gent gran augmenten, també, el risc de deteriorament cognitiu, caigudes i fractures.
  • Les mesures no farmacològiques són el tractament d’elecció de l’insomni en població adulta de qualsevol edat.
  • A Catalunya, s’estima que l’any 2022, el 17,5 % de la població adulta tenia prescrita una benzodiazepina o fàrmac Z.