Las Palmas de Gran Canaria, 22 d’abril de 2016.

foto

Al col·legi de metges d’aquesta capital, es realitzà la 9ª reunió de coordinadores de qualitat de la SECA per continuar els treballs iniciats a la darrera 8ª reunió de Barcelona de 2015, per tal d’iniciar la construcció d’un model o sistema d’acreditació de gestió de la qualitat assistencial de SECA per a les Unitat de Qualitat.

La trobada fou coordinada els darrers mesos, de forma excel·lent, pel president de l’ACCA de Canàries, Ángel Antonio Hernández, i sempre amb el suport expert de Silvia Suárez Rivera, d’Azul Congresos, del seu equip i de la SECA.

Aquesta reunió a Las Palmas ha estat la culminació d’un any de feina intensa dels coordinadors de qualitat en l’elaboració de les bases del sistema d’acreditació. Les dates clau als darrers mesos han estat:

 • Abril de 2015 a Barcelona: proposta inicial d’estàndards per part d’un comitè científic d’experts de la SCQA
 • Maig de 2015: concreció dels estàndards plantejats
 • Juny de 2015: enviament i resposta a la 1ª ronda “online” d’estàndards de l’estudi Delphi engegat
 • Juliol de 2015: enviament i resposta a la 2ª ronda “online” de l’estudi Delphi
 • Octubre de 2015: presentació dels primers resultats de l’estudi Delphi al 33è Congrés de la SECA a Gijón
 • Novembre de 2015 a febrer de 2016: síntesis i preparació dels estàndards per a la 9ª reunió de Las Palmas
 • Abril de 2016: assegurament dels estàndards per a recollir-los en un primer manual provisional

El programa realitzat a la 9ª reunió fou, durant al matí i migdia:

 1. La inauguració va estar a càrrec de: Pedro Cabrera, pesident del Colegio Oficial de Medicos de Las Palmas; de Manel Santiñà, presidente de la SECA/FECA; d’Angel Hernández, pesident de l’ACCA; i de Carlos Mora, presidente del Comitè Organitzador
 2. Una taula rodona amb 3 ponents. Hi participà Luis López-Andújar, metge coordinador del Servei Emergències Sanitàries d’Alacant explicant el model d’acreditació proposat per la Societat Espanyola de Medicina d’Urgències i Emergències (SEMES); Isabel de la Vila, cap de departament de sanitat d’ENAC, referint tots els aspectes tècnics per a l’acreditació de les entitats de certificació; i finalment, Andreu Aloy, coordinador del Delphi i president de la SCQA, resumint els antecedents de les tasques realitzades i les pendents en el model d’acreditació de la SECA.
 3. Organització de 10 grups de treball, que través d’una “dinàmica de grups exprés” coordinada per Andreu Aloy, es realitzaren 4 activitats de 30 minuts de consens i assegurament dels estàndards, dels consensuats i dels controvertits, a demés de discutir l’estratègia del model.
 4. A la tarda, la trobada acabà amb els resums finals de cadascun dels moderadors dels grups de treball

Els resultats i conclusions de la reunió foren, entre d’altres:

 1. Perquè un model o sistema d’acreditació funcioni i es mantingui sòlid, dinàmic i amb prestigi al llarg dels anys, caldria que se certifiqués l’ “esquema” (model estratègic), i tots els processos i procediments que es realitzessin, a través d’organismes normalitzadors (ISO, per exemple)
 2. El sistema o model ha de ser el màxim possible d’independent, extern i imparcial
 3. Ha de ser la SECA qui ha d’elaborar l’anomenat “esquema” del sistema i formar als seus avaluadors
 4. Es consensuaren, en el seu contingut gramatical i de comprensibilitat, la majoria d’estàndards, aproximant les evidències que calia aportar per assolir-los.
 5. El nom de la categorització o caixes dels estàndards, seria interessant que portessin els noms de les categories dels principis de la qualitat total, més que els de l’EFQM pròpiament
 6. L’avaluació, la puntuació i els barems del sistema caldria que es realitzés a través del cicle de millora contínua (PDCA o lògica REDER)
 7. Es vol redactar i difondre entre les societats científiques, abans de l’estiu, un primer manual provisional que caldrà validar
 8. Es vol pilotar el manual entre diferents centres sanitaris que s’estan presentant com a voluntaris
 9. S’intentarà presentar al 34è Congrés de Còrdova el resultat d’aquests treballs
 10. Amb els estàndards ja validats en les proves dels centres pilot i havent-hi aplicat l’avaluació mitjançant el cicle de millora contínua, caldria paral·lelament començar a “normalitzar” i “certificar” aquells procediments que han de garantir la independència i la imparcialitat.

*Al fotografia, algunes imatges de la Reunió, amb la participació de Montse Gens, coordinadora de qualitat a l’ICS i directora d’atenció primària a Salou, i del mateix president de la SECA i vocal de la SCQA, Manel Santiñà.

Elisabeth Gonzalez

Direcció de Qualitat Assistencial. Consorci Sanitari de Terrassa CST

Motivació:

Crec que puc aportar el meu coneixement i experiència en Qualitat Assistencial, i la meva motivació per sumar-me al treball que està realitzant la Junta de la SCQA.

Actualment després dels dos anys de treball com a vocal i secretària de la Junta de la SCQA, considero la possibilitat de poder aportar com a vicepresidenta amb la resta de la Junta i estar alineada en funcions i objectius.

La meva aportació dintre de la societat pretén estar orientada a la participació activa pel assoliment del Pla Estratègic i el desenvolupament del nou, així com per contribuir en ajudar a donar respostes a les necessitats en matèria de Qualitat Assistencial pels associats de la societat.

Diego Moya

MC MUTUAL Coordinació de Qualitat Assistencial

Motivació:

Sóc infermer especialitzat en gestió sanitària, i en la implementació de sistemes i models de qualitat assistencial.

La meva experiència en l’àmbit de la qualitat m’han fet desenvolupar habilitats pel lideratge participatiu, per la planificació estratègica, i per la posada en marxa i avaluació de projectes.

Entenc la gestió de la qualitat com un procés dinàmic de lideratge, assessorament i suport, que s’adapten segons les necessitats de l’organització.

El respecte per les persones i les institucions, i la constància en el treball són valors que reconec en el que faig.

Després de dos anys com a vocal de la Junta Directiva de la Societat Catalana de Qualitat Assistencial voldria optar al càrrec de Secretari de la Societat.

Victòria Sabaté

Referent seguretat del pacient Atenció Primària Metropolitana Nord. Institut Català de la Salut  (ICS). Direcció Atenció Primària Metropolitana Nord (DAP MN) Unitat territorial de Qualitat i Seguretat del pacient DAP MN

Motivació:

M’agradaria formar part de la Junta Directiva de la SCQA per poder aportar la meva experiència i donar a conèixer la qualitat i la seguretat del pacient que es treballa a l’Atenció Primària, tant a nivell intern com en coordinació amb altres àmbits assistencials.

Marta Peña

Directora de Qualitat, Anàlisi i Avaluació en Xarxa Sanitària i Social Santa Tecla. Tarragona.

Motivació:

Crec fermament que la meva passió per millorar la qualitat assistencial, juntament amb la meva experiència multidisciplinària, poden ser un actiu valuós per a la Societat Catalana de Qualitat Assistencial. Estic totalment compromesa a continuar treballant per promoure l'excel·lència en la prestació dels serveis sanitaris i socials a Catalunya.

Esther Badia

Responsable de Qualitat Atenció Primària DAP MetroNord. Institut Català de la Salut.

Motivació:

Estic interessada en formar part de la Junta directiva de la SCQA per unir-me a grans professionals orientats a millorar els Models d'atenció, aportant la meva experiència a l'Atenció Primària, un àmbit que està en procés de desenvolupament i amb una gran necessitat de ser visible davant de la societat. Hem d'apostar per millorar la gestió del coneixement a l’atenció primària i presentar pràctiques de valor a cadascuna de les jornades i congressos, ja siguin orientats a la millora de la pràctica assistencial, així com a la qualitat i a la seguretat del pacient.

Lídia López

Llicenciada en Medicina i Cirurgia. UB (1999) amb més de 20 anys d'experiència en Gestió Sanitària i Qualitat Assistencial en el sector Hospitalari, Assegurances de Salut i Mútua Laboral. Actualment soc Assessora Mèdica en una mútua laboral, participo activament en 3 projectes com a representant de la SECA i soc secretària de la Secció de Gestió de Processos i Adequació de la Pràctica Clínica de la SECA.

Vaig ser vocal de la Societat Espanyola de Qualitat Assistencial (SECA): 2005-2007.

Motivació

Estic interessada en presentar-me com a vocal de la Societat Catalana de Qualitat Assistencial ja que m’agrada estar al dia de les novetats i experiències en qualitat i gestió assistencial i crec que puc aportar el meu coneixement i experiència a la Societat.

Carme Varó

Departament de qualitat i seguretat del pacient. Referent de l'atenció intermèdia de Qualitat i Seguretat del pacient. Consorci Sanitari de Terrassa

Motivació:

En començar el meu camí professional com a infermera, els llocs de treball han sigut diferents. Des de fa uns anys la meva trajectòria ha estat relacionada amb l'atenció sociosanitària actualment l'atenció intermèdia.  Sempre m'ha motivat treballar en termes de Qualitat i per aquest motiu, actualment formo part de l’equip de Qualitat del Consorci Sanitari de Terrassa com a referent de l’atenció intermèdia.

A l'atenció intermèdia no sempre es promociona la Qualitat assistencial i penso que hi ha camí de millora en l'atenció sanitària als usuaris que atenem.

La meva aportació dintre de la Societat pretén donar visibilitat i potenciar a l'atenció intermèdia en termes de Qualitat.

Alejandra Sánchez

Responsable de l’àrea de Qualitat i seguretat del pacient del Consorci Sanitari de l’Anoia, desenvolupant la meva feina en els diferents línies d’atenció: Hospital d’aguts, Atenció Primària, Salut Mental i Atenció intermèdia.

Motivació

Contribuir amb el desenvolupament de projectes que aportin valor a la sanitat catalana, donar suport al treball que s'ha realitzat des de l'organització i col·laborar amb el desenvolupament de noves iniciatives que ajudin a millorar les organitzacions, des d'un punt de vista pràctic i àgil