Las Palmas de Gran Canaria, 22 d’abril de 2016.

foto

Al col·legi de metges d’aquesta capital, es realitzà la 9ª reunió de coordinadores de qualitat de la SECA per continuar els treballs iniciats a la darrera 8ª reunió de Barcelona de 2015, per tal d’iniciar la construcció d’un model o sistema d’acreditació de gestió de la qualitat assistencial de SECA per a les Unitat de Qualitat.

La trobada fou coordinada els darrers mesos, de forma excel·lent, pel president de l’ACCA de Canàries, Ángel Antonio Hernández, i sempre amb el suport expert de Silvia Suárez Rivera, d’Azul Congresos, del seu equip i de la SECA.

Aquesta reunió a Las Palmas ha estat la culminació d’un any de feina intensa dels coordinadors de qualitat en l’elaboració de les bases del sistema d’acreditació. Les dates clau als darrers mesos han estat:

 • Abril de 2015 a Barcelona: proposta inicial d’estàndards per part d’un comitè científic d’experts de la SCQA
 • Maig de 2015: concreció dels estàndards plantejats
 • Juny de 2015: enviament i resposta a la 1ª ronda “online” d’estàndards de l’estudi Delphi engegat
 • Juliol de 2015: enviament i resposta a la 2ª ronda “online” de l’estudi Delphi
 • Octubre de 2015: presentació dels primers resultats de l’estudi Delphi al 33è Congrés de la SECA a Gijón
 • Novembre de 2015 a febrer de 2016: síntesis i preparació dels estàndards per a la 9ª reunió de Las Palmas
 • Abril de 2016: assegurament dels estàndards per a recollir-los en un primer manual provisional

El programa realitzat a la 9ª reunió fou, durant al matí i migdia:

 1. La inauguració va estar a càrrec de: Pedro Cabrera, pesident del Colegio Oficial de Medicos de Las Palmas; de Manel Santiñà, presidente de la SECA/FECA; d’Angel Hernández, pesident de l’ACCA; i de Carlos Mora, presidente del Comitè Organitzador
 2. Una taula rodona amb 3 ponents. Hi participà Luis López-Andújar, metge coordinador del Servei Emergències Sanitàries d’Alacant explicant el model d’acreditació proposat per la Societat Espanyola de Medicina d’Urgències i Emergències (SEMES); Isabel de la Vila, cap de departament de sanitat d’ENAC, referint tots els aspectes tècnics per a l’acreditació de les entitats de certificació; i finalment, Andreu Aloy, coordinador del Delphi i president de la SCQA, resumint els antecedents de les tasques realitzades i les pendents en el model d’acreditació de la SECA.
 3. Organització de 10 grups de treball, que través d’una “dinàmica de grups exprés” coordinada per Andreu Aloy, es realitzaren 4 activitats de 30 minuts de consens i assegurament dels estàndards, dels consensuats i dels controvertits, a demés de discutir l’estratègia del model.
 4. A la tarda, la trobada acabà amb els resums finals de cadascun dels moderadors dels grups de treball

Els resultats i conclusions de la reunió foren, entre d’altres:

 1. Perquè un model o sistema d’acreditació funcioni i es mantingui sòlid, dinàmic i amb prestigi al llarg dels anys, caldria que se certifiqués l’ “esquema” (model estratègic), i tots els processos i procediments que es realitzessin, a través d’organismes normalitzadors (ISO, per exemple)
 2. El sistema o model ha de ser el màxim possible d’independent, extern i imparcial
 3. Ha de ser la SECA qui ha d’elaborar l’anomenat “esquema” del sistema i formar als seus avaluadors
 4. Es consensuaren, en el seu contingut gramatical i de comprensibilitat, la majoria d’estàndards, aproximant les evidències que calia aportar per assolir-los.
 5. El nom de la categorització o caixes dels estàndards, seria interessant que portessin els noms de les categories dels principis de la qualitat total, més que els de l’EFQM pròpiament
 6. L’avaluació, la puntuació i els barems del sistema caldria que es realitzés a través del cicle de millora contínua (PDCA o lògica REDER)
 7. Es vol redactar i difondre entre les societats científiques, abans de l’estiu, un primer manual provisional que caldrà validar
 8. Es vol pilotar el manual entre diferents centres sanitaris que s’estan presentant com a voluntaris
 9. S’intentarà presentar al 34è Congrés de Còrdova el resultat d’aquests treballs
 10. Amb els estàndards ja validats en les proves dels centres pilot i havent-hi aplicat l’avaluació mitjançant el cicle de millora contínua, caldria paral·lelament començar a “normalitzar” i “certificar” aquells procediments que han de garantir la independència i la imparcialitat.

*Al fotografia, algunes imatges de la Reunió, amb la participació de Montse Gens, coordinadora de qualitat a l’ICS i directora d’atenció primària a Salou, i del mateix president de la SECA i vocal de la SCQA, Manel Santiñà.