En el marc del primer Congrés Virtual de la SECA, Montserrat Gens Barberà, Presidenta de la Societat Catalana de Qualitat Assistencial i Directora de Qualitat del Camp de Tarragona (ICS),  va presentar la següent aportació científica: 

Utilització de l’Aplicació proactiva en Seguritat del Paciente (proSP ) en el decurs de la pandèmia COVID-19 a l’ Atenció Primària.”

L’objectiu va ser compartir amb la resta de congressistes la facilitació en la gestió clínica durant la pandèmia COVID-19 amb criteris de seguretat, que la utilització de l’aplicació proSP en l’Atenció Primària va suposar. 

Tot plegat va permetre:

– Estandarditzar i operativizar els documents marcs, guies i recomanacions dels
organismes oficials mitjançant l’elaboració de llistes de verificació informatitzades.
(LVI).
–  Disposar d’informació fiable i on-time
– Transformar la informació obtinguda en mapes visuals i informes ad hoc que permetin
la presa de decisions ràpides.
–  Promoure la cultura de seguretat dels pacients i la millora contínua.

En aquest entorn d’incertesa, l’aplicació proSP ha permès a les organitzacions i als professionals adaptar-se més ràpidament i donar una resposta més adequada i segura a les necessitats sanitàries.

Per ampliar la informació, adjuntem la presentació en Power Point