Select Page

Oferim als nostres associats i a d’altres professionals un espai de discussió interdisciplinari

SOCIETAT CATALANA DE QUALITAT ASSISTENCIAL (SCQA)

 

L’any 1997 neix la Societat Catalana de Qualitat Assistencial (SCQA), gràcies a un grup de professionals
interessats en tenir un fòrum de coneixement i de debat científic per millorar la qualitat dels serveis sanitaris i sociosanitaris a Catalunya.

MISSIÓ

La missió de la Societat Catalana de Qualitat Assistencial consisteix en oferir als associats un espai d’intercanvi d’experiències i coneixements i influir en el sector sanitari i social, per a la millora contínua de la qualitat assistencial i de la seguretat dels pacients, per ajudar a les organitzacions sanitàries cap al camí de l’excel·lència tant assistencial com de gestió.

VISIÓ

Ser referent en Qualitat i Seguretat dels Pacients a Catalunya per tots els i les professionals i organitzacions que treballen en el sector sanitari i social.

VALORS

Compromís amb els professionals, institucions, pacients i ciutadania
Responsabilitat en l’àmbit sanitari, social, mediambiental i econòmic
Transparència
Professionalitat
Innovació

JUNTA DIRECTIVA

Presidència

Hortensia Aguado Blázquez

Vicepresidenta

Maria Gloria Torras Boatella

Secretaria

César Llorente Parrado (en funcions)

Tresoreria

Amparo Gimenez Requena (en funcions)

Vocalies

Diego Moya Alcocer
Elisabeth Gonzalez Lao
Johanna Milena Caro Mendivielso
Maria Sala Serra
Maria Luisa de la Puente Martorell
Rosa Simón Perez
Yolima Cossio Gil

 

Soci d’Honor

Fernando Vilanova Cardenal
 

ESTATUTS

Coneix els Estatuts de la Societat Catalana de Qualitat Assistencial (SCQA)

PLA ESTRATÈGIC

Coneix el Pla Estratègic de la Societat Catalana de Qualitat Assistencial (SCQA)

VOLS FER-TE SOCI?

Vols rebre contingut de valor, participar als esdeveniments
i formacions que organitzem i assistir a la jornada anual?