Select Page

Oferim als seus associats i a d’altres professionals un espai de discussió interdisciplinari

L’any 1997 neix la Societat Catalana de Qualitat Assistencial (SCQA), gràcies a un grup de professionals interessats en tenir un fòrum de coneixement i de debat científic per millorar la qualitat dels serveis sanitaris i sociosanitaris a Catalunya.

La missió de la Societat Catalana de Qualitat Assistencial consisteix en oferir als associats un espai d’intercanvi d’experiències i coneixements i influir en el sector sanitari i social, per a la millora contínua de la qualitat assistencial i de la seguretat dels pacients, per ajudar a les organitzacions sanitàries cap al camí de l’excel·lència tant assistencial com de gestió.

Valors:

Compromís amb els professionals, institucions, pacients i ciutadania

Responsabilitat en l’àmbit sanitari, social, mediambiental i econòmic

Transparència

Professionalitat

Innovació

millora serveis sanitaris. Societat Catalana de Qualitat Assistencial
Millora del servei sanitari. Societat Catalana de Qualitat Assistencial

Visió:

Ser referent en Qualitat i Seguretat dels Pacients a Catalunya per tots els i les professionals i organitzacions que treballen en el sector sanitari i social.

Junta Directiva

Presidència
D.ª Hortensia Aguado Blázquez
Vicepresidència
D.ª Mª José Bueno Dominguez
Secretaria
Da. Cori Juanpere Magrané
Tresoreria
Da. M Glòria Torras Boatella

Vocalies
Da. Montserrat Gens Barberá
D. Víctor García-Alvarez
Da. Montserrat Oliveras Gil
Da. Yolima Cossio Gil

Soci d’Honor
D. Fernando Vilanova

Coneix els nostres estatuts

(clica per descobrir-los)