“HispaNICE: una oportunitat per millorar la qualitat del sistema sanitari”

INSCRIPCIONS

 

format presencial format online

 

10 d’octubre a les 16:00h

L’avaluació econòmica, entesa com el procés d’identificació, mesurament i valoració sistemàtica dels costos i resultats de dos o més activitats alternatives, i la posterior anàlisi comparativa de les mateixes, és una de les eines fonamentals empleades per actors públics i privats per a dimensionar adequadament les prestacions sanitàries.

A partir d’aquesta premissa,  i donada la necessitat de racionalitzar la despesa sanitària en el nostre país, es proposa la creació d’una institució independent d’avaluació de les prestacions sanitàries, incloent-hi l’avaluació econòmica i el seu impacte pressupostari. Aquesta institució (HispaNice) informarà a Espanya sobre les decisions del Sistema Nacional de Salut (SNS), d’acord amb els coneixements i evidències disponibles.

Està previst un espai pel debat i la participació dels assistents, amb l’objectiu de reflexionar sobre el tema.

Moderador de la sessió

La sessió serà moderada per María Luisa de la Puente Martorell, Doctora en Medicina i Cirurgia per la Universitat de Barcelona. Especialista en Pediatria i en Medicina Preventiva i Salut Pública. Epidemiòloga de l’Estat.
La seva trajectòria professional ha estat lligada a la gestió i la qualitat com a Directora General de Planificació i Avaluació Sanitària, i com a Cap de la Unitat de Qualitat i Seguretat al Parc Sanitari Sant Joan de Déu, entre d’altres. Actualment desenvolupa tasques de docència i consultoria en Planificació i Avaluació sanitària i en Qualitat assistencial.

Ponents

Anna García-Altés. Economista i Doctora en Medicina i Cirurgia, Màster en Salut Pública i MSc Health Policy and Management. Actualment treballa en l’Àrea del Mapa Sanitari, Sociosanitari, de Salut Pública i Recerca al Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya.
Ha treballat prèviament a l’Agència de Qualitat i Avaluació Sanitàries de Catalunya (AQuAS), l’Agència de Salut Pública de Barcelona, al King’s College London, London School of Economics, al Departament de Salut de la ciutat de Nova York i com a consultora pel Banc Mundial.
Actualment és la Presidenta de l’Associació d’Economia de la Salut i Vicepresidenta del Expert Panel on Effective Ways of Investing in Health. Te expertesa en avaluació econòmica i en econometria aplicada, i ha liderat i coordinat equips de recerca. Els seus interessos es centren en l’avaluació econòmica, l’avaluació de polítiques públiques i la contribució dels serveis sanitaris en la salut de la població, temes en els que ha publicat gairebé un centenar d’articles indexats.