18 de Gener de les 16:00h a les 17:30h

El proper 18 de gener de 2024 de 16 a 17:30h realitzarem una sessió a l’Acadèmia de Ciències Mèdiques en doble format: presencial i virtual, per parlar del paper de la neurociència en el disseny dels espais assistencials: Com ens afecta l’entorn construït.

El nostre cos està provist d’una gamma de sistemes evolucionats únics, capaços de rebre senyals del mon exterior i del propi cos. La nostra ment rep els estímuls a través del nostre sistema nerviós perifèric (sentits), i els desxifra per a donar una resposta en forma d’acció. 

Tots els elements involucrats en el disseny arquitectònic han de ser analitzats en relació a les necessitats de les persones i com aquests ens poden afectar, per tal d’obtenir experiències positives, relacionades directament amb el rendiment cognitiu, la salut, el benestar i la millora de les relacions socials.

 

Moderadora de la sessió

Hortensia Aguado: Diplomada en Infermeria i Llicenciada en Geografia i Història per la Universitat de Barcelona, Màster en Gestió de la Qualitat en l’Empresa per l’UPC i Diplomada en Metodologia de l’Avaluació i Millora de la Qualitat, per l’UAB. Suficiència investigadora en el programa de Doctorat “Calidad asistencial centrada en el paciente” per la Universitat Miguel Hernández d’Elx. Professionalment dedicada a la gestió i millora de la qualitat en el sector sanitari públic des de 1989 (ICS) fins al 2016 (CatSalut) per jubilació. Professora convidada en postgraus i mestratges, seminaris i conferencies sobre Qualitat Assistencial en institucions catalanes i espanyoles. Col·laboradora en l’Agencia de Qualitat i Avaluació Sanitàries de Catalunya, en projectes relacionats amb l’avaluació de l’opinió ciutadana en l’àmbit dels serveis sanitaris 2016-2020. Presidència de la Societat Catalana de Qualitat Assistencial Març 2021-Novembre 2023 .

Ponents

Clara Rius: Arquitecta por la Escola Tècnica Superior d’Arquitectura de Barcelona. Màster en “Neurociència aplicada al disseny arquitectònic – NAAD” per la Università di Venezia IUAV. Directora sòcia a Ahead Barcelona Healthcare Architecture – Barcelona Healthcare Architecture. Des del 2002 treballant principalment en projectes del camp de la salut, dissenyant nous hospitals, ampliant i reformant hospitals existents, residències geriàtriques i altres instal·lacions de salut. En els darrers anys ha focalitzat els esforços i les investigacions en el “healing space”, l’ACP (atenció centrada en la persona) i la neurociència aplicada a l’arquitectura. La principal línia de treball és buscar l’evidència científica que acompanyi els dissenys dels entorns construïts per millorar les experiències de les persones que hi habiten, així com anteposar el compromís social de les accions i el respecte a la pluralitat de les persones usuàries.

Ana Garcia Lopez: Arquitecta per l’ETSAB (UPC, Barcelona) i FAUP (Porto). Màster Universitari de Formació per al Professorat per la UPC. Al 2005 va realitzar el Postgrau de Processos de Projecte i Obra i es va establir com arquitecta independent i professora de projectes arquitectònics. Des de llavors ha estat treballant aspectes dels projectes relacionats amb el benestar dels usuaris i la psicologia ambiental. Al 2022 va realitzar el Postgrau d’Arquitectura Saludable i Bioconstrucció i va assistir al congrés internacional de neurociència aplicada a la percepció espacial, Mouving Boundaries. Al 2011 va fundar l’estudi d’arquitectura Nook Architects on ha dirigit projectes durant més de deu anys. Al 2015 va crear els espais de treball compartit Zamness Coworking. Al 2021 va fundar NeuronaLab on dirigeix projectes de docència i arquitectura. Actualment és també directora del Màster de disseny interior a l’Escola LCI Barcelona. 

Programa

16:00-16:10h Presentació de la sessió i dels ponents per Hortensia Aguado
16:10-16:25h
Introducció teòrica sobre neurociències, percepcions i emocions, per Ana Garcia
16:25-16:55h
Presentació de 3 projectes d’arquitectura sanitària aplicant conceptes de neurociència, per Clara Rius
16:55-17:10h
Divulgació i docència per Ana Garcia
17:10h-17:30h
Torn obert de preguntes i debat

“Activitat Acreditada pel Consell Català de la Formació Continuada de les Professions Sanitàries – Comisión de Formación Continuada del Sistema Nacional de Salud” El número de registre 09/036538-MD, el nombre de crèdits 1,0